MiljöPolicy


Miljöpolicy-Delaktighet

 • Hushållning med naturresurser ock kretsloppstänkande ska utgöra grunden för verksamheten.
 • Förbrukningen av ändliga resurser och användningen av naturstörande ämnen skall minskas
  så långt som möjligt och återanvändning stimuleras.
 • Bidra målmedvetet till miljöförbättringar inom alla delar av klubbens verksamhet.
 • Vara ständigt aktiva med miljöarbetet på klubben.
 • Bevara den underbara natur och dess mångfald som SvGK förfogar över.
 • Jobba för att ta fram den unika miljö som till viss del döljer sig i området.
 • Följa de lagar och förordningar som gäller för verksamheten både lokalt och internationellt.
 • Vara aktiva med informationen och utbildningen i miljöfrågor.
 • Öka informationen om verksamheten på en golfbana till den övriga befolkningen som inte är golfspelare.
 • Anpassa oss till de villkor som naturen ställer.
 • Vara en golfklubb som har öppna dörrar för alla som vill besöka oss.

 

Vill du läsa vår miljöplan, så är det bara att klicka på länken här under.

PDF ikon Miljöplan SvGK 2014.pdf