Styrelsemöten


Sundsvalls Golfklubb Styrelsemöten

21/3 -2016 Konstituerande möte
23/5 -2016 Styrelsemöte
7/6 -2016 Styrelsemöte
2/9 -2016 Styrelsemöte
31/10 -2016 Styrelsemöte
14/11 -2016 Styrelsemöte
9/12 -2016 Styrelsemöte
23/1 -2017 Styrelsemöte
21/2 -2017 Styrelsemöte

10/6 -2016 Kick Off
5/12 -2016 Höstmöte
27/3 -2017 Årsmöte