Styrelsen


Sundsvalls Golfklubbs styrelse för 2017

Ordförande: Svante Berggren

Vice ordförande: Jonas Weiss Sandström

Sekreterare: Helen Moberg

Kassör: Marcus Häggkvist

Ledamöter:

Mikael Sandberg

Ulf Södergårds

Glenn Nylander

Suppleanter:

Elin Rodin

Tony Turpin