Kontakt Junior


Juniorkommittén styrelse 2015

Ordförande:
Helen Moberg
Tel: 070 – 591 11 92

Tränare och ledare:
Daniel ”Durra” Urander
E-post: durra.golf@gmail.com

Ledamöter:
Daniel Urander 070-544 61 69
Jonas Sandström 070-580 87 00
Pär Gustafsson 070-322 19 72
Maria Stadin  070-6794867
Micke Andersson 070-978 40 51
Björn Nordlander 070-3109191
Ulrica Pettersson, Medelpads Golfförbund
Maria Sten, jobbar med Lok-stöd

Kontakta juniorkommittén
E-post: junior@sundsvallsgolfklubb.se