Banan informerar


Vecka 42

Banan åter öppen för spel. Välkomna.

Bilförbud gäller tillsvidare eftersom det är ordentligt blött ute på banan.

Toaletten vid hål 11 är nu stängd för säsongen. Detta beror på att vi har kommunalt sommar vatten, vilket man har stängt för vintern.

Nu börjar tider med frost på banan och de största skadorna på gräset fås ofta vid de första frosttillfällena. Gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat klart och fortfarande håller mycket vatten.

Risker

Det finns minst 3 huvudskäl till att inte beträda banan vid frost:

Packning av mark från spelare.

1.     Luft trycks ur marken, rötter och mikroliv dör.

Luft, näring och vatten hindras att tränga ned i växtbädden.

Vatten ställer sig på ytan och fryser till is.

Isbränna dödar gräset och alger bildas ofta i fläckarna.

2.    Mekanisk slitage

Plantans ovanjordiska delar förstörs särskilt runt flaggan.

Skärskilt allvarligt vid frost på otjälad mark.

3.   De icke synliga tillväxtpunkterna och rothalsar närmast marken skadas och gräset glesas mer allmänt ut och ökar exponeringen för bl.a. svampsporer.

Svampsporerna förflyttning sker via skor. Gräsets oförmåga att läka dessa skador kan ge stora döda partier på spelytorna.

Kolla alltid på hemsidan under baninformation eller facebook om öppning av banan vid frost.

Stefan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Klipptåg varje:

– Måndag klockan 06:00 – 07:00 från första tee.

– Onsdag klockan 06:00 – 07:00 från första tee.

– Fredag klockan 06:00 – 07:00 från första tee.

Startförbud råder mellan 05:50 – 07:00.

 

Klippning Driving Range:

Varje Tisdag mellan klockan 06:00 – ca 08:00.

Driving Rangen är stängd under klippning.

 

Vill du komma i kontakt med vår banchef:

Stefan Johansson
Mobil: 070-693 83 90
E-post: Kontakta Banchefen

Stefan Johansson

Stefan Johansson – Banchef