Bana


Information kring vår golfbana

 

Sundsvalls Golfklubb bildades 1952 och registrerades då som golfklubb nr 40 i Sverige. Banan invigdes 1953 av Prins Bertil. SCA var den som ägde marken och var skapare av anläggningen. Den första anläggningen bestod av en niohålsbana som sedan byggdes ut till en artonhålsanläggning som invigdes 1966.

Sedan 1970 ägs hela anläggningen av medlemmarna. På anläggningen har under åren investerats i övningsområde, klubbhus, annex, verkstadsfastighet, förrådsbyggnad, vagnsbodar, två st toaletter (WC) på banan samt Ödlundska gården där klubben driver vandrarhemsverksamhet. Golfklubben har också under åren investerat i en konstbevattningsanläggning samt en betydande maskinpark för skötsel av banan samt golfbilar som uthyres i första hand till golfare som av hälsoskäl (krävs läkarintyg) har svårt att gå.

Klubben har varit framgångsrik de senaste åren då det gäller medlemsrekryteringen, t ex 2012 hade vi en ökning netto på ca 100 medlemmar. Givetvis är vi stolta över den fina medlemsutvecklingen men det som vi ser som den mest positiva utvecklingen är att vi de senaste åren haft nära 200 ungdomar i träning. Denna positiva medlemsutveckling skedde samtidigt som vi under 2012 kunde läsa om krisen i golfbranschen där ett antal klubbars ekonomi medfört konkurser. Vi kan notera att Sundsvalls Golfklubbs ekonomi har under alla år varit stabil.

Styrelsen insåg 2008 att mot bakgrund av klubbens utveckling medlemsmässigt och då främst på ungdomssidan så måste banan utvecklas för att höja kvaliteten och säkerheten. För att säkerställa en långsiktig och kvalitativ bra utvecklingsplan så anlitades 2009 en golfarkitekt som fick i uppdrag att göra en så kallad masterplan, dvs förslag på hur golfbanan skulle förändras för att höja kvaliteten och säkerheten. Efter det att masterplanen beslutats så har styrelsen också fastställt en prioriteringsordning för förändringsarbetet. Högst på prioriteringen var att bygga bort riskerna på hål åtta och tio. Det arbetet påbörjades 2012 genom att hål elva delades upp i ett par fyrahål och ett par trehål. Denna investering är klar att tas i bruk 2014. Klubben har också beslutat att förbättra övningsområdet eftersom den ökande ungdomsverksamheten samt våra ambitioner att bli mer aktiva då det gäller skolsamverkan kräver bättre träningsmöjligheter. Denna investering har påbörjats under hösten 2013 i form av att en arkitekt har ritat några förslag till utveckling av befintligt övningsområde. Markberedningen är här planerad till 2014.