Medlemsbrev 2014-10-24


                                           Hej på er  

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Höstmöte sker den 1 december kl 18.00 på First Strand Hotell. Dagordning kommer att publiceras på vår hemsida samt utskick till medlemmarna. Välkomna MOTIONER Motioner till höstmötet skall skickas till styrelsen och vara dem tillhanda senast 30 dagar innan mötet.

Provisoriska greener samt ranch

Från och med Måndag den 27 oktober kommer det att vara provisoriska greener samt att vi även stänger ranchen då.  Blåsning bevattningsanläggning

Den 1 december öppnar vi golfhallen. Vi kommer att driva hallen tillsammans med Öjestrands GC som vi gjorde i våras. Hallen kommer att vara bemannad enligt nedan:

Öppettider med bemanning:

Mån-Tors      14.30-18.30

Fred              14.30-16.30

Lör-Sön         11.00-15.00

De som vill köpa säsongskort kan göra detta genom att betala på plats under de öppettider som anges ovan eller anmäla sig till kansli@sundsvallsgolfklubb.se  och då faktureras avgiften. Säsongskortet gäller fr.o m 1 dec 2014-30 april 2015 och de som har säsongskort eller är hallarbetare har möjlighet att spela ger möjlighet till spel mellan 08.00-22.00.

Pris för säsongskort:           500 kr för medlemmar      600 kr för icke medlemmar

Viktigt att ni som är hallarbetare och säsongskortköpare , lämnar oss ert mobiltelefonnummer så att vi kan lägga in er på vårt FlexyKey system som ger access till golfhallen. All bokning av golfsimulator görs vis golf.se och på Öjestrands GC. Där finns bokningsschema för golfsimulator.

Vagnsburar

Ni som vill tömma era vagnsburar bör göra detta, senast under kommande vecka.