Sundsvalls golfklubbs hål 10 utnämnd som ett av Sveriges bästa Golfhål


Hål 10 på Sundsvalls GK ligger med bland de hål i Sverige som rankas mellan 51-100, enligt Svensk Golf.

Detta är vi otroligt stolta över. Se nu till att komma ut och spela detta hål under helgen.

Motiveringen lyder: ”Den modige utmanar fairwaybunkern till vänster för att få ett lättare slag mot den häftiga greenen. Den försiktigare får sannolikt se inspelet gå ned i en greenbunker.”