Årsmöte 2014


 Igår , Måndagen den 31 mars  hade Sundsvalls Golfklubb sitt årsmöte. Glädjande var att det var 47 st på plats.

Det blev omval av tidigare ordförande Frank Carrick och han berättade att klubben gjort ett flertal lyckade satsningar under förra året och han ser med tillförsikt framåt. Han påtalade vikten av att behålla samt försöka skapa nya medlemmar till klubben samt att se till att ekonomin är stabil och positiv.
Avgående kassören Per Myrström fortsatte att redogöra för ekonomin och den beskrevs som fortsatt positiv och att kostnader redan tagits för ombyggnad på hål 16, om /tillbyggnad på hål 17 med ny green m.m. Samarbetet med Öjestrands GC utvecklas och att vi hyr Golfhallen tillsammans samt köpt in en golfsimulator, som vi delar kostnader och intäkter på , visar att samarbetet ständigt utvecklas.
Stefan Johansson, Grennkeeper berättade om  arbetet som pågår med golfbanan samt hur det framtida arbetet ser ut.
När Björn Ekman, Ordförande för mötet (Tack Björn) avslutade  Årsmötet tog Frank Carrick till orda och avtackade
Sture Henningsohn som beslutat sig för att sluta med styrelsearbetet. Stort tack från oss alla
Per Myrström har även han beslutat sig för att avbryta styrelsearbetet. Stort Tack Per.
Peter Engberg. Tack Peter för ditt goda arbete.
Efter Franks vackra tacktal så begav sig de flesta hemåt för att blicka framåt mot ännu en trevlig Golfsäsong på Sundsvalls Golfklubb
Vid Pennan / Per-Erik