Rangen stängd för säsongen


Nu är rangen stängd och vi tackar er alla för i år och ser fram emot kommande säsong.

Motioner inför höstmötet

De som avser att lämna in motioner inför Höstmötet skall skicka in dessa till kansli@sundsvallsgolfklubb alt. brevledes till Sundsvalls golfklubb,Golfvägen 5, 862 34 Kvissleby och vara oss tillhanda senast den 3 november 2013.