Banan öppen


Banan öppnad igen idag den 23/10 med provisorisk green på hål 7. Väkomna!

SPEL VID FROST
Nu börjar vi att ha frost på banan och de största skadorna på gräset fås ofta vid de första frosttillfällena. Gräset är då speciellt känsligt, eftersom det inte har invintrat och fortfarande håller mycket vatten.

Varför stängs banan vid frost?
Det finns minst 3 huvudskäl till att inte beträda banan vid frost:

1. Packning av mark från spelare

Luft trycks ur marken, rötter och mikroliv dör.
Luft, näring och vatten hindras att tränga ned i växtbädden.
Vatten ställer sig på ytan och fryser till is.
Isbränna dödar gräset och alger bildas ofta i fläckarna.

2. Mekaniskt slitage
Plantans ovanjordiska delar förstörs särskilt runt flaggan.
Skärskilt allvarligt vid frost på otjälad mark.

3. De icke synliga  tillväxtpunkterna och rothalsar  närmast marken skadas och gräset glesas mer allmänt ut och ökar exponering för bl a svampsporer. Svampsporernas förflyttning sker via skor.  Gräsets oförmåga att läka dessa skador kan ge stora döda partier på spelytorna.

Kolla alltid på hemsidans twitter om öppning av banan vid frost.