Kallelse till Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2016

Plats:           Hotell Knaust, Sundsvall

Tid:               Kl. 18.00

Datum:        Måndagen den 5 december 2016

Före mötets öppnande sker utdelning av Sundsvalls Golfklubbs stora och lilla juniorstipendium och Sköns juniorstipendium. Prisutdelning KM 2016, Match KM 2016, Argentina pokalen.

Dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

4. Fastställande av föredragningslistan.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera protokollet.

7. Fastställande av årsavgifter, inträdesavgift och eventuella övriga avgifter samt verksamhetsplan och utgifts- och inkomstbudget för det kommande verksamhetsåret.

  • Sundsvalls Golfklubbs nuläge.
  • Ekonomisk prognos/rapport för innevarande år.
  • Förslag till avgifter för kommande verksamhetsår.
  • Förlängning av samarbetsavtal Öjestrand GC och Sörfjärdens GK
  • Presentation av styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

8. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga.

9. Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar före mötet.

10. Övriga frågor, om vilka Höstmötet ej kan fatta beslut. Information och diskussion.

11. Avslutning

Varmt välkomna

Styrelsen

Ordförande har ordet nov 2016

Styrelsens förslag Verksamhetsplan 2017

Prognos 2016 & Budget 2017

Medlemsavgifter 2017

Tävlingar 2016

Autogiro 2017 SvGK

Restaurangen har stängt för säsongen.

Hemen med personal tackar för en trevlig första säsong, han längtar efter att få träffa alla glada golfare nästa säsong.  På återseende våren 2017.

 Glädjande besked

Samarbetet mellan de tre golfklubbarna Sundsvalls Golfklubb, Öjestrands Golfclub och Sörfjärdens Golfklubb kommer att förlängas. Vi kommer den 6 oktober att skriva ett nytt avtal mellan de tre golfklubbarna. Vi på Sundsvalls Golfklubb är glada att det blir en fortsättning på detta samarbete.

 

 

svgk-logo1                       ladda ned

Fritt spel på Vallentuna GK för medlemmar i Sundsvalls Golfklubb

Som fullvärdig medlem i Sundsvalls Golfklubb har du redan, förutom spel på vår egen fantastiska bana, fritt spel alla dagar i veckan på Öjestrands GC och Sörfjärdens GK.

Från och med den 1 juni 2016 har du dessutom fritt spel på Vallentuna GK i Stockholm (gäller vardagar).

Sundsvalls GK och Vallentuna GK har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att medlemmar från Sundsvalls GK disponerar starttider för 20 spelare mån-fre på Vallentuna GK (först till kvarn). Dessutom kommer vi bara behöva betala halv greenfee på helger som senior (f n 275 kr) och som junior endast 150 kr. Motsvarande gäller för fullvärdiga medlemmar från Vallentuna GK på vår bana.

Vi vill erbjuda våra fullvärdiga medlemmar i Sundsvalls Golfklubb så mycket som möjligt för årsavgiften och samarbetet med Vallentuna kommer verkligen att addera ett mervärde säger Frank Carrick ordförande i Sundsvalls GK. Nästan alla har väl vägarna förbi Stockholm någon gång och att ha möjlighet att spela helt utan kostnad, eller på halv greenfee, på Vallentunas fina bana känns verkligen roligt säger Frank.

Boka golfpaket för 2016
Bo mitt på banan i Ödlundska gården, 5 meter från puttinggreen och 10 m från 10:ans tee. Självhushåll eller varför inte köpa mat från restaurangen! Huset har ett fullt utrustat kök och 6 stycken nyrenoverade sovrum: Tre 4-bäddsrum, ett 3-bäddsrum, ett 2-bäddsrum och ett enkelrum som finns att tillgå. Det finns uteplats för grillning. Golfpaket på Sundsvalls GK

Kontakt kansli
Telefon 060 –  51 51 78
Eller via e-post: kontakta oss